6 februari t/m 20 maart


A piece of cake


Marri de Wilde en Ben Marsman,
schilderijen en fotobewerkingen


De gezamenlijke expositie A piece of Cake van Marri de Wilde en Ben Marsman in de voormalige synagoge dompelt de bezoeker onder in een spektakel van associaties en betekenissen. Dat is een weldadige ervaring in een tijd, waarin de meeste dingen alleen nog maar zichzelf betekenen. De tentoonstelling omvat negen schilderijen van Marri de Wilde uit een serie van twaalf die zij in 2008 gemaakt heeft voor het Historisch Centrum Overijssel met als titel ‘De wilde deerne gevangen in verf’. De schilderijen zijn gebaseerd op historisch archiefmateriaal. Op de expositie hangt naast elk schilderij een op canvas afgedrukte foto van Ben Marsman met daarop afgebeeld De Wilde’s atelier op schaal waarin "ingegrepen" is.

Bijvoorbeeld het atelier met een schilderij van De Wilde en de reactie van Ben Marsman daarop. De historische gebeurtenissen resoneren in de verschillende schilderijen, de foto’s van Ben Marsman drukken uit wat De Wilde bezielde tijdens het schilderen en wat de historische gebeurtenissen en de schilderijen bij hemzelf oproepen. 
Bijvoorbeeld het schilderij De Boerenopstand in Tubbergen’ en de reactie van Ben daarop. In dit geval is cake in het atelier geplaatst met daarin een mes, de kijker ziet plakken en brokken cake, met op de achtergrond het schilderij op schaal. Ben Marsman heeft vooral gereageerd op de woede en opstandigheid die Marri voelde bij het maken van dit schilderij. Ook zijn er de asssociaties met ruilverkaveling: verdelen, opdelen, afstaan, nu eens  in plakkken dan weer in brokken, die staan voor woede en opstandigheid.

Ook de naam van de expositie is hier  aan ontsprongen. A piece of Cake staat voor beide kunstenaars voor ‘met het grootste gemak’ - maar dan ironisch bedoeld gezien de worsteling die voorafgaat aan het uitdrukken van en gestalte geven aan emoties. Maar de titel van de expositie staat ook voor  het delen van emoties, gedachten, kortom: het aanbieden van een stukje van jezelf. Ook dat is een weldadige ervaring.